mercredi 8 mai 2013

"FOMASYON POU BENEFISYE FACSDIS YO KONNEN KIJAN POU YO AKSEPTE TET YO"


Aprann konnen tet ou e aksepte tet ou: Se tem sa FACSDIS te trete soti  Vendredi 12 avril ak vandredi 29 avril 2013.


fomasyon sa a pemet medam LBT yo konnen ke yo sipoze aksepte tet yo jan yo ye nan sosyete a  pou kraze barye diskriminasyon yo konn jwenn.


 
ki anpeche yo ede nou nan lit nou menm FACSDIS ap mennen an .
kelkeswa ran sosyal ou konnen saw ye e aksepte janw ye ap ede ou progrese konsa ou k fe plis efo pouw avanse nan sosyete a.

Apre yon mwa fomasyon FACSDIS te jige li nesese poul remet medam yo yon setifika ki prouve ke yo te byen konprann travay ki te fet ave yo a nou te resemesye yo pou kouraj yo anve tet yo ak kominote LBT a.