lundi 1 avril 2013

Jounen Fanm  (8 mas 2013)
Jounen fanm se yon mwayen pou nou montre ke fanm nan sosyete a tankou tout lot moun, FACSDIS te fe medam li yo paticipe nan anpil aktivite nan jounen sa. Nou te geyen yon deba ak yon avoka ki tap montre medam yo dwa yo, Nou te genyen  medam FACSDIS yo ki te fe yon sketch ak drapo LGBT a ,nou te group de dans ki te vin patisipe avek nou nan jounen fanm nan , manb FACSDIS te chante one yo kontantman yo te genyen pou jounen sa e menm yon sketch sou vyol ki fet sou fanm ki nan lari yo kote yo pa gen pyes moun ki pou ede yo, le yo sibi konsa yo oblije rete lakay yo akoz diskriminasyon yap jwenn nan  sant sante yo, men yo te bay engratitid yo ak FACSDIS. 
Se te yon jounen reyisit li te ye kote tout moun te satisfe ak aktivite nou te bay la, sitou avoka ki tap pale de dwa fanm dwe gen nan sosyete a


 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire